Fallskydd

Arbete på hög höjd innebär ofta en hög risk för olyckor och hälsoproblem. Inom byggbranschen är fall den vanligaste dödsorsaken. Syftet med fallskyddsutbildning på höjd är att ge kunskap och skapa en säker miljö. Vem vänder sig denna kurs till?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar på hög höjd, till exempel på tak eller på andra höjder. Fallskydd är också viktigt för arbetsledare som ansvarar för arbetstagarnas hälsa och säkerhet. De som ansvarar för säkerheten bör veta hur man evakuerar en arbetare från en höjd och hur man räddar ett offer.

Kurspris 1350 sek + moms

Kursens varaktighet 2 timmar

DATUM FÖR KURSEN:

13 mars, tid 09:00-11:00

REGISTRERING