Brännbara arbeten

Allt arbete som orsakar värme eller gnistor, t.ex. svetsning, torkning, takläggning, måste utföras i enlighet med brandsäkerhetskraven.
Dessa arbeten kallas för brännbara arbeten eller brandfarliga arbeten.
Den som ansvarar för, övervakar eller utför brandfarliga arbeten ska ha ett intyg på att den teoretiska och praktiska delen av utbildningen är genomförd.
Efter kursen i brandfarliga arbeten utfärdas ett intyg som är giltigt i 5 år och som uppfyller försäkringsbolagens krav. Om du önskar registrerar vi ditt intyg i ID06-systemets databas.
Våra instruktörer har Svenska Brandskyddsföreningens certifikat och är utbildade och erfarna brandmän.

 


Kurspris 2800 SEK + moms distansutbildning, teoretisk del
Kurspris 3200 sek + moms i företagets lokaler, teoretiska och praktiska delar
Kurspris 300 sek + moms för endast den praktiska delen

 

Kursens längd 7 timmar.

KURSDATUM:

15/03 2024 – distansutbildning (endast teoretisk kurs, praktisk del kan göras 6 månader före eller efter den teoretiska kursen).

21/03 2024 – i företagets lokaler, Örkelljunga.

12/04 2024 – distansutbildning (endast teoretisk kurs, den praktiska delen kan genomföras 6 månader före eller efter den teoretiska kursen).

26/04 2024 – i företagets lokaler, Örkelljunga.

Om ni har fler än 5 deltagare och vill att vi kommer till er för att genomföra kursen, vänligen lämna en förfrågan.

Om du bara vill gå den teoretiska delen av kursen, och du inte kan komma till den praktiska delen på grund av avstånd, hjälper vi dig att hitta

REGISTRERING