Byggnadsställningar från 2 till 9 m.

Denna ställningsutbildning uppfyller kraven för installation av ställningar med en arbetshöjd på 9 meter eller mindre. Huvudsyftet med kursen är att förbättra deltagarnas kunskaper och medvetenhet samt att skapa en säker miljö. I byggbranschen är fall den vanligaste dödsorsaken, så utbildning för ställningsbyggare är av stor betydelse.


Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig till alla som monterar, byter eller demonterar ställningar upp till 9 meters höjd samt arbetsledare och arbetsledare ska ha genomgått minst samma utbildningsnivå.

Kurspris 3200 SEK + moms

Kurslängd 6 timmar

DATUM FÖR KURSEN:

Information kommer att uppdateras

REGISTRERING